Eunoia Studio

Privacyverklaring

EUNOIA STUDIO verwerkt alleen persoonsgegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt en voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In deze privacyverklaring vind je een overzicht van de gegevens die worden verzameld, met welk doel, met wie het wordt gedeeld, de bewaartermijn, de beveiliging, cookies en het recht op inzage, wijzigen en wissen van de persoonsgegevens. De verwerking van deze gegevens vallen onder de grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). EUNOIA STUDIO behoudt zich het recht om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen.

Contactgegevens
Eunoia Studio, gevestigd te Winsum (GN) geen bezoekadres
E-mailadres: design@eunoiastudio.com / hello@eunoiastudio.com
WhatsApp: 06 – 26 91 90 63
Website: www.eunoiastudio.com
KVK: 59901772 | BTW: NL002205408B26

Welke gegevens worden verzameld?
Wanneer je een e-mail stuurt naar EUNOIA STUDIO, het contactformulier gebruikt op de website, een overeenkomst aangaat met EUNOIA STUDIO, inschrijft voor de nieuwsbrief, of een bestelling plaatst in de webshop, zal er om (een aantal van) de volgende gegevens worden gevraagd:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Straat en huisnummer
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • Bedrijfsnaam (optioneel)
  • Website/blog URL (optioneel)

Met welk doel worden deze gegevens verzameld en gebruikt?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor:
Als je het contactformulier gebruikt, wil je in contact komen met mij omdat je wilt samenwerken of een vraag hebt. Hiervoor hebben wij het e-mailadres nodig om je te kunnen beantwoorden. Voor dit formulier wordt onzichtbare reCAPTCHA gebruikt.

Wanneer we een samenwerking aangaan, een dienst afneemt van EUNOIA STUDIO, zal er worden gevraagd om je voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode en woonplaats. Deze gegevens hebben wij nodig om de factuur op te kunnen maken. Deze gegevens vallen onder de wettelijke verplichting volgens de Belastingdienst.

Als je een bestelling plaatst in de webshop vul je de gevraagde gegevens in. Deze zijn nodig om de bestelling en betalingen te kunnen voltooien. Deze gegevens vallen onder de wettelijke verplichting volgens de Belastingdienst.

Voor de nieuwsbrief wordt er alleen relevante content gestuurd. Je ontvangt deze alleen wanneer je jezelf hiervoor hebt ingeschreven. Hier zal alleen om je voornaam en e-mailadres worden gevraagd. Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft (onderaan de nieuwsbrief vind je een link om je uit te schrijven) van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?
Een (deel) van deze gegevens kunnen worden verstrekt aan derden, maar alleen vanwege een deel van onze verwerking zoals mailverkeer en facturen. Deze, of een deel van de gegevens, worden alleen bewaard en gedeeld wanneer je deze zelf hebt verstrekt door bijvoorbeeld een e-mail te sturen of het contactformulier te gebruiken.

E-mails worden alleen geopend en verstuurd van en via de webmail van de hosting. De website wordt gehost door Mijndomein Hosting B.v. te Lelystad.

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maakt EUNOIA STUDIO gebruik van de diensten van Moneybird. Naam, adresgegevens en details met betrekking tot onze samenwerking en/of bestelling in de webshop worden hier gedeeld. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van facturen. De persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Moneybird is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Moneybird gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Het account is tevens dubbelbeveiligd met een tweestapsverificatie.

De bestellingen in de webshop kunnen worden betaald met iDEAL of bancontact via Mollie B.V., kantoorhoudend te Amsterdam.

De nieuwsbrieven gaan via MailChimp. Het account is beveiligd met een sterk wachtwoord en een tweestapsverificatie.

De website maakt ook gebruik van Google Analytics (analytische cookies), voor de optimalisatie van de website. De IP-adressen zijn anoniem ingesteld.

Er is ook een Facebook Pixel ingesteld voor het koppelen van mijn producten in de webshop met Facebook en Instagram. Zo kan ik via social media een directe link plaatsen bij een afbeelding naar een product, zo kan jij makkelijker een aankoop doen.

Beveiligen van de persoonsgegevens
De beveiligingsmaatregelen die EUNOIA STUDIO heeft genomen zijn goed beveiligde wachtwoorden en tweestapsverificatie. Wachtwoorden worden elk half jaar gewijzigd. De verwerkers waar EUNOIA STUDIO meewerkt zorgen voor hun eigen beveiligde omgeving.

Externe links
Op de website vind je ook externe links naar bijvoorbeeld andere websites, social media. Wanneer je op deze link klikt verlaat je de website of wordt er in een nieuw tabblad de pagina geopend. Deze externe websites zullen gebruik maken van bijvoorbeeld andere cookies. EUNOIA STUDIO is hier niet aansprakelijk voor en verwijst je daarvoor naar de privacyverklaring of cookieverklaring van de desbetreffende website.

De social media buttons zijn er om je zo gemakkelijk mogelijk in contact te laten komen en updates te volgen omtrent EUNOIA STUDIO. Elk social media kanaal heeft zijn eigen privacyverklaring die je vind op hun eigen website.

Cookies
Lees alles over de gebruikte cookies op deze website in het cookiebeleid.

Bewaartermijn van de gegevens
Je gegevens zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Deze termijnen gelden, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens langer te bewaren en beschikbaar te houden.

E-mails zullen maximaal 3 jaar worden bewaard en daarna verwijderd uit de mailbox.

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de overeenkomst en betalingen van de bestellingen in de webshop en zullen 7 jaar worden bewaard (digitaal) en via het boekhoudprogramma dat gebruikt wordt, om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Na 7 jaar zullen deze gegevens binnen één maand worden verwijderd.

Rechten
Te allen tijde heb jij recht op inzage in je persoonsgegevens, maar ook de mogelijkheid om je persoonsgegevens te wijzigen of het wissen van je persoonsgegevens. Je kunt een schriftelijk verzoek indienen om deze gegevens in te zien of ze te wijzigen. Een schriftelijk verzoek kan je indienen door een e-mail te sturen naar design@eunoiastudio.com.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te wissen, het recht op het beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, het recht op het overdragen of overdraagbaar maken van jouw gegevens. Hiervoor kan je ook een schriftelijk verzoek indienen door een e-mail te sturen naar design@eunoiastudio.com. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je het niet eens.